outbreeding

outbreeding
išvaisa statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Negiminiškų vienos rūšies individų, bendrų protėvių neturinčių 4–6 ir tolimesnėse kartose, kryžminimo sistema, didinanti palikuonių heterozigotiškumą. Kryžmadulkiams augalams tai natūralus dauginimosi būdas, savidulkiams augalams atliekamas dirbtinai. atitikmenys: angl. outbreeding rus. аутбридинг; ауткроссинг ryšiai: sinonimas – autbrydingas

Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas. . 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • outbreeding — [out′brēd΄iŋ] n. 1. the breeding of stocks or individuals that are not closely related 2. Anthrop. a marrying outside one s social group outbreed vt., vi. outbred, outbreeding * * * out·breed·ing …   Universalium

  • outbreeding — [out′brēd΄iŋ] n. 1. the breeding of stocks or individuals that are not closely related 2. Anthrop. a marrying outside one s social group outbreed vt., vi. outbred, outbreeding …   English World dictionary

  • outbreeding — outbreeding. См. кроссбридинг. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) …   Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

  • Outbreeding depression — A concept in selective breeding and zoology, outbreeding depression refers to cases when offspring from crosses between individuals from different populations have lower fitness than progeny from crosses between individuals from the same… …   Wikipedia

  • outbreeding — noun Date: 1901 the interbreeding of individuals or stocks that are relatively unrelated …   New Collegiate Dictionary

  • outbreeding — in aquaculture, the use of unrelated individuals for reproduction …   Dictionary of ichthyology

  • outbreeding — noun a) The breeding of unrelated (or only distantly related) individuals b) The mating of people from different groups (especially as a result of social proscription) …   Wiktionary

  • outbreeding — out·breed·ing au̇t .brēd iŋ n the interbreeding of individuals or stocks that are relatively unrelated compare INBREEDING, LINEBREEDING * * * n. the production of offspring by parents who are not closely related. Compare inbreeding. * * *… …   Medical dictionary

  • outbreeding — noun breed from parents not closely related. → outbreed …   English new terms dictionary

  • outbreeding — n. the production of offspring by parents who are not closely related. Compare: inbreeding …   The new mediacal dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”